WODA

Nasze zaangażowanie jest zawsze duże, nawet jeśli chodzi o kroplę wody. Na przykład kilkakrotnie zbieramy i ponownie wykorzystujemy wodę potrzebną do obróbki szkła. Od 2007 roku 95% wody zużywanej w procesie produkcyjnym jest odzyskiwane.

Zrównoważone zaangażowanie firmy Novellini znajduje również odzwierciedlenie w prawidłowym i wydajnym zarządzaniu wodą we wszystkich procesach produkcyjnych oraz w jej oszczędzaniu