SZKLO

Szkło to materiał, który można poddawać recyklingowi w nieskończoność. Dzięki komputerowemu sterowaniu optymalizujemy każde cięcie szkła, zmniejszając straty. Pozostałości natomiast wracają do huty szkła, aby niezwłocznie poddać je recyklingowi.

Recykling, ponowne użycie, odzyskianie.

Trzy podstawowe zasady, gdy mowa o gospodarce w obiegu zamkniętym, modelu wybranym przez firmę Novellni do inwestowania w działalność przemysłową i gospodarczą w celu
maksymalizacji zrównoważonego charakteru jej działalności.