LOGISTYKA

Wdrożyliśmy wiele rozwiązań ograniczających emisję CO2. Nie tylko poprzez wymianę pojazdów na hybrydowe i instalację stacji ładowania, ale także poprzez optymalizację transportu towarów, zarówno w ramach logistyki produkcji, jak i w kwestii dostaw do naszych Klientów.

W sektorze logistycznym Novellini zastosował dwa rozwiązania w celu zmniejszeniaemisji CO2. System intermodalny: używając tylko ednego kontenera przemieszczamy towar z jednego środka transportu na rugi. Zrównoważona mobilność.