TOEKOMSTIGE PROJECTEN

Samen kunnen we veel meer doen

Iedere dag streven we ernaar om elk aspect van onze productie te verbeteren. Daarom werken we samen met de Universiteit van Padua om harsen te ontwikkelen met verlaagde percentages vervuilende oplosmiddelen. Bovendien maken we deel uit van FIBEREUSE, een project van de Europese Unie om de efficiëntie van materiaalrecycling te verbeteren.

In de toekomst zullen we niet alleen blijven voldoen aan de laatste Europese wetgeving op het gebied van duurzaamheid, we streven ernaar het nog veel beter te doen. Zo gaan we de komende jaren het aandeel elektrische auto's in ons wagenpark aanzienlijk vergroten wat de CO2-uitstoot zal helpen verminderen.

Speciale vermelding
van het Italiaanse Ministerie
van Economische Ontwikkeling

Speciale vermelding
van het Italiaanse Ministerie
van Economische Ontwikkeling.